Wyposażenie samochodu - co jest wymagane?

Wyposażenie samochodu - co jest wymagane?

Najczęściej karanym w Polsce wykroczeniem w ruchu drogowym jest przekroczenie prędkości. Zdarzają się jednak rutynowe kontrole wyposażenia. Czy wiemy, co powinniśmy wozić ze sobą w aucie?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z 31 grudnia 2002, niezbędnymi elementami wyposażenia samochodu są gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Gaśnica powinna mieć masę min. 1 kg, aktualną homologację i przechodzić coroczne badania techniczne. Powinna być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu (wykluczone jest przewożenie jej np. w bagażniku). Za jej brak możemy zostać ukarani mandatem do wysokości 500 zł, podobnie jak za umieszczenie jej w niewłaściwym (niedostępnym) miejscu.

Trójkąt ostrzegawczy również powinien mieć homologację, która zapewni odpowiednią jego powierzchnię odblaskową, a tym samym wymaganą widoczność na drodze. Brak trójkąta może zostać ukarany mandatem do 500 zł, a jego niewystawienie podczas awarii samochodu na drodze - do 150 zł.

Pozostałe elementy wyposażenia nie są obowiązkowe, ale powinniśmy o nich pamiętać dla zwiększenia bezpieczeństwa swojego oraz innych uczestników ruchu drogowego. Apteczka samochodowa - zawierająca bandaże, plastry, opaski uciskowe, środek dezynfekujący, koc termoizolacyjny oraz ustniki do sztucznego oddychania - pozwoli nam udzielić szybko pierwszej pomocy w razie kolizji.

W Polsce nie ma obowiązku posiadania kamizelki odblaskowej, jednak w praktyce od 31 sierpnia 2014 roku obowiązkowe jest noszenie elementów odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym. Wymiana koła w takich warunkach lub dokonywanie drobnej naprawy naraża więc kierowcę na pozostawanie niewidocznym dla innych, a ze strony policji może mu grozić mandat do 500 zł.

Dla własnego bezpieczeństwa powinniśmy zaopatrzyć się także w koło zapasowe, lewarek, klucz do kół, zestaw zapasowych bezpieczników i żarówek, a także linkę holowniczą. Nie są to elementy obligatoryjne, ale pozwolą nam uniknąć niespodzianek na drodze i własnym sumptem dokonać niezbędnych drobnych napraw samochodu.

comments powered by Disqus