Najważniejsze regulacje prawne dotyczące rozliczania kierowców

Najważniejsze regulacje prawne dotyczące rozliczania kierowców

Czas pracy kierowców regulowany jest przez przepisy prawne, mające swoje źródło w aktach normatywnych krajowych bądź unijnych.

Kodeks Pracy

To podstawowy dokument dotyczący wszystkich pracowników. Reguluje najważniejsze prawa pracownicze i obowiązki pracodawcy. Określa rodzaje umów, wynikające z nich skutki prawne, zawartość formalną, sposoby rozwiązywania sporów. Istotnymi elementami KP są wymiary urlopu, dni wolnych od pracy, czasu pracy, pojęcie godzin nadliczbowych, określenie składników wynagrodzenia.

 

Ustawa o czasie pracy kierowców

To ustawa szczegółowa uwzględniająca specyfikę zawodu. Przede wszystkim doprecyzowane w niej zostały takie terminy jak miejsce pracy, rozróżnienie między czasem pracy kierowcy a czasem prowadzenia pojazdu. To znacznie ułatwia firmom rozliczanie kierowcy, a kierowcom dochodzenie należnego im wynagrodzenia. Ponadto ustawa zawiera:

•    określenia wymiaru wypoczynku i przerw w pracy,
•    dodatkowe czynności będące obowiązkiem kierowcy i wchodzące w czas jego pracy,
•    czynności dodatkowe niewliczane do czasu pracy,
•    pojęcie dyżuru i dyspozycji
•    sposoby rozliczania załóg dwuosobowych,
•    terminy czasu pracy dobowego, tygodniowego i miesięcznego,
•    formy ewidencji czasu pracy kierowców,
•    sposoby rozliczania kierowców.

Nie ulega wątpliwości, że taka regulacja była bardzo potrzebna, ale dla firm transportowych to spore wyzwanie nie tylko w prowadzeniu ewidencji i jej dokumentowaniu (tachografy i karty kierowców) - narzuca ono także rozliczanie kierowców w określonych okresach.

Czytaj również o nowej ustawie Loi Macron na TachoAsystent.pl - TachoAsystent: twój przedstawiciel we Francji

 

MiLog

To ustawa o minimalnej płacy w Niemczech, do której muszą się dostosować także polscy pracodawcy. O ile dla firm budowlanych, zatrudniających opiekunki osób starszych i świadczących inne usługi, nie jest to problem, a wręcz przeciwnie - wszak oznacza podniesienie wynagrodzenia, o tyle dla firm transportowych rodzi wiele wątpliwości. Największe dotyczą kierowców tranzytowych przewożących turystów lub ładunek przez Niemcy. Na razie wprowadzone uregulowania dotyczą tylko kierowców dokonujących załadunków i wyładunków na terenie naszych zachodnich sąsiadów. Stawiają one przed nimi nowe obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji, zwiększają też koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Zobacz także: Serwis, naprawa, wynajem i części do wózków widłowych - Dunpol.com.pl - elektryczne wózki widłowe.

comments powered by Disqus