Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/piotrles/domains/samomoto.pl/public_html/libraries/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 458
Najważniejsze regulacje prawne dotyczące rozliczania kierowców

Najważniejsze regulacje prawne dotyczące rozliczania kierowców

Najważniejsze regulacje prawne dotyczące rozliczania kierowców

Czas pracy kierowców, w porównaniu z wykonywaniem innych zawodów, posiada wiele specyficznych cech, które regulują różne przepisy prawne. Mają one źródło krajowe lub międzynarodowe (unijne).

Kodeks Pracy

To podstawowy dokument dotyczący wszystkich pracowników. Reguluje najważniejsze prawa pracownicze i obowiązki pracodawcy. Określa rodzaje umów, wynikające z nich skutki prawne, zawartość formalną, sposoby rozwiązywania. Istotnymi elementami KP są wymiary urlopu, dni wolnych od pracy, czasu pracy, pojęcie godzin nadliczbowych, określenie składników wynagrodzenia.

 

Ustawa o czasie pracy kierowców

To ustawa szczegółowa uwzględniająca specyfikę zawodu. Przede wszystkim doprecyzowane zostały takie terminy jak miejsce pracy kierowcy, rozróżnienie między czasem pracy kierowcy a czasem prowadzenia pojazdu. To znacznie ułatwia firmom rozliczanie kierowcy, a kierowcom dochodzenia należnego wynagrodzenia. Ponadto ustawa zawiera:

•    określenia wymiaru wypoczynku i przerw w pracy,
•    dodatkowe czynności będące obowiązkiem kierowcy i wchodzące w czas jego pracy,
•    czynności dodatkowe nie wliczane do czasu pracy,
•    pojęcie dyżuru i dyspozycji
•    sposoby rozliczania załóg dwuosobowych,
•    terminy czasu pracy dobowego, tygodniowego i miesięcznego,
•    formy ewidencji czasu pracy kierowców,
•    sposoby rozliczania kierowców.

Nie ulega wątpliwościom, że taka regulacja była bardzo potrzebna, ale dla firm transportowych to spore wyzwanie nie tylko w prowadzeniu ewidencji i jej dokumentowaniu (tachografy i karty kierowców), ale także narzucające rozliczanie kierowców w określonych okresach.

Czytaj również o nowej ustawie Loi Macron - TachoAsystent twój przedstawiciel we Francji

 

MiLog

To ustawa o minimalnej płacy w Niemczech, do której muszą się dostosować także polscy pracodawcy. O ile dla firm budowlanych, zatrudniających opiekunki osób starszych i świadczących inne usługi nie jest to problem i oznacza podniesienie wynagrodzenia, o tyle dla firm transportowych rodzi wiele wątpliwości. Największe dotyczą kierowców tranzytowych przewożących turystów lub ładunek przez Niemcy. Na razie wprowadzone uregulowania dotyczą tylko kierowców dokonujących załadunków i wyładunków na terenie naszych zachodnich sąsiadów. Stawia ona przed nimi nowe obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji oraz zwiększa koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

comments powered by Disqus