Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/piotrles/domains/samomoto.pl/public_html/libraries/adodb5/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 458
Najważniejsze regulacje prawne dotyczące rozliczania kierowców

Najważniejsze regulacje prawne dotyczące rozliczania kierowców

Najważniejsze regulacje prawne dotyczące rozliczania kierowców

Czas pracy kierowców regulowany jest przez przepisy prawne, mające swoje źródło w aktach normatywnych krajowych bądź unijnych.

Kodeks Pracy

To podstawowy dokument dotyczący wszystkich pracowników. Reguluje najważniejsze prawa pracownicze i obowiązki pracodawcy. Określa rodzaje umów, wynikające z nich skutki prawne, zawartość formalną, sposoby rozwiązywania sporów. Istotnymi elementami KP są wymiary urlopu, dni wolnych od pracy, czasu pracy, pojęcie godzin nadliczbowych, określenie składników wynagrodzenia.

 

Ustawa o czasie pracy kierowców

To ustawa szczegółowa uwzględniająca specyfikę zawodu. Przede wszystkim doprecyzowane w niej zostały takie terminy jak miejsce pracy, rozróżnienie między czasem pracy kierowcy a czasem prowadzenia pojazdu. To znacznie ułatwia firmom rozliczanie kierowcy, a kierowcom dochodzenie należnego im wynagrodzenia. Ponadto ustawa zawiera:

•    określenia wymiaru wypoczynku i przerw w pracy,
•    dodatkowe czynności będące obowiązkiem kierowcy i wchodzące w czas jego pracy,
•    czynności dodatkowe niewliczane do czasu pracy,
•    pojęcie dyżuru i dyspozycji
•    sposoby rozliczania załóg dwuosobowych,
•    terminy czasu pracy dobowego, tygodniowego i miesięcznego,
•    formy ewidencji czasu pracy kierowców,
•    sposoby rozliczania kierowców.

Nie ulega wątpliwości, że taka regulacja była bardzo potrzebna, ale dla firm transportowych to spore wyzwanie nie tylko w prowadzeniu ewidencji i jej dokumentowaniu (tachografy i karty kierowców) - narzuca ono także rozliczanie kierowców w określonych okresach.

Czytaj również o nowej ustawie Loi Macron na TachoAsystent.pl - TachoAsystent: twój przedstawiciel we Francji

 

MiLog

To ustawa o minimalnej płacy w Niemczech, do której muszą się dostosować także polscy pracodawcy. O ile dla firm budowlanych, zatrudniających opiekunki osób starszych i świadczących inne usługi, nie jest to problem, a wręcz przeciwnie - wszak oznacza podniesienie wynagrodzenia, o tyle dla firm transportowych rodzi wiele wątpliwości. Największe dotyczą kierowców tranzytowych przewożących turystów lub ładunek przez Niemcy. Na razie wprowadzone uregulowania dotyczą tylko kierowców dokonujących załadunków i wyładunków na terenie naszych zachodnich sąsiadów. Stawiają one przed nimi nowe obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji, zwiększają też koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Zobacz także: Serwis, naprawa, wynajem i części do wózków widłowych - Dunpol.com.pl - elektryczne wózki widłowe.

comments powered by Disqus