Podział lakierów ze względu na sposób schnięcia

Podział lakierów ze względu na sposób schnięcia

Lakiery samochodowe można podzielić na wiele grup, biorąc pod uwagę ich skład czy cechy fizyczne. Jednym z czynników uważanych w tym przypadku jako istotne może być sposób schnięcia lakieru, który oddziałuje na wiele cech ostatecznej powłoki lakierowanej.

Główne kategorie lakieru

Biorąc pod uwagę sposób schnięcie lakieru, czyli wykorzystaną w jego składzie substancję błonotwórczą, można wyróżnić trzy rodzaje lakierów:

  • jednoskładnikowe (1K),

  • dwuskładnikowe (2K),

  • schnące przez odparowanie rozpuszczalnika.

W przypadku lakierów jednoskładnikowych schną one przez odparowanie rozpuszczalnika lub przez utlenienie substancji błonotwórczej. Lakiery dwuskładnikowe schną na skutek reakcji chemicznej pomiędzy dwoma składnikami lakieru lub większą ich liczbą.

Rodzaje schnięcia lakieru

Schnięcie przez odparowanie rozpuszczalnika jest najprostszym jego rodzajem, nazywanym również suszeniem fizycznym. W takim przypadku substancja błonotwórcza twardnieje po odparowaniu rozpuszczalników, a proces ten można przyspieszyć w podwyższonej temperaturze. Pod wpływem rozpuszczalnika lakier ponownie może się rozpuścić.

Schnięcie przez utlenienie substancji błonotwórczej polega na odparowaniu rozpuszczalnika i na dodatkowym zajściu reakcji chemicznej substancji błonotwórczej z tlenem atmosferycznym. Proces ten można przyspieszyć, poprzez dodanie utwardzacza lub zastosowanie podwyższonej temperatury. Powstała powłoka lakierowana nie rozpuści się pod wpływem rozpuszczalników.

Schnięcie na skutek reakcji chemicznej polega na tym, że powłoka lakierowa tworzy się na skutek reakcji chemicznej lub polimeryzacji składników lakieru. W przypadku, gdy reakcja ta zachodzi w temperaturze otoczenia, składniki miesza się tuż przed nałożeniem lakieru. Są to żywica i utwardzacz, czasem z dodatkiem aktywatora. Składniki znajdują się w osobnych pojemniczkach, w opakowaniu lakieru dwuskładnikowego. Bezpośrednio przed jego użyciem miesza się składniki w określonym stosunku, w specjalnym, cylindrycznym naczyniu z miarką pełniącą funkcję mieszadła.

Jeśli jednak do rozpoczęcia reakcji chemicznej jest niezbędna wyższa temperatura, lakier jest dostarczany już zmieszany i nazywa się go lakierem termoutwardzalnym. 

comments powered by Disqus