Obawy pracowników a monitoring GPS

Obawy pracowników a monitoring GPS

Przedsiębiorcy obawiają się, że montaż monitoringu GPS wywoła problemy na drodze ich współpracy z pracownikami. Kierowcy oskarżają swoich szefów o brak zaufania. Jednak, jak pokazują liczne ankiety, nawet pracownicy są w stanie zauważyć korzyści płynące z instalacji monitoringu GPS.

Monitoring GPS - czy pracownicy powinni mieć obawy?

Wielu kierowców, którzy już przetestowali działanie monitoringu GPS, zgodnie stwierdzili, że to rozwiązanie ma wiele korzyści. Jedną z nich jest możliwość optymalizacji wybranej trasy, co ma bezpośredni wpływ na czas przejazdu. Dzięki temu kierowca szybciej może znaleźć się w miejscu docelowym i tym samym ograniczyć czas pracy. Pracownicy podkreślają również, że wraz z instalacją monitoringu ich praca jest lepiej udokumentowana, co daje im większą pewność na otrzymanie wynagrodzenie w prawidłowej wysokości. Praktyki, w których to przedsiębiorcy uprawiają tzw. kreatywną księgowość nie należą do pojedynczych przypadków, dlatego dodatkowe zabezpieczenie wynagrodzenia w postaci zapisu z monitoringu GPS, pozwala kierowcom na spokojne wykonywanie swojej pracy bez obaw o ewentualne problemy z uzyskaniem należnych im pieniędzy.
 

Kolejnym bardzo ważnym - zwłaszcza na międzynarodowych trasach - walorem, który docenili pracownicy jest większe bezpieczeństwo. W przypadku problemów z samochodem, monitroing GPS, wskaże w jakim miejscu znajduje się auto, a pomoc może zostać wysłana do kierowcy nawet bez jego wiedzy (np. gdy straci przytomność).
 

Raporty spalania

Kolejną zaletą, jaką dostrzegają pracownicy w zastosowaniu monitoringu GPS, są raporty spalania. Pozwalają one na kontrolowanie zatankowanego paliwa i jego stanu w zbiorniku. Wraz z instalacją systemu GPS w aucie pojawią się również dodatkowe czujniki. Jeden w zbiorniku paliwa, drugi w silniku. Pierwszy będzie zajmował się odmierzaniem ilości paliwa w baku. Natomiast drugi będzie kontrolował jaka ilość paliwa została dostarczona bezpośrednio do tłoków w silniku.
 

Wraz z tymi dwoma czujnikami przedsiębiorca otrzymuje w komplecie kontrolę tankowania i spalania, co pozwala kierowcy na udokumentowanie jego uczciwości.
 

Rozliczanie delegacji

Monitoring GPS będzie również przydatny przy rozliczaniu delegacji. Dlaczego? Dane lokalizacyjne pobrane z GPS wskażą na datę i godzinę rozpoczęcia wielu zdarzeń takich, jak:

  • wyjazd z bazy i rozpoczęcie delegacji krajowej,
  • wyjazd z Polski i rozpoczęcie delegacji międzynarodowej,
  • powrót do Polski i zakończenie delegacji międzynarodowej,
  • powrót do bazy i zakończenie delegacji krajowej,
  • przekraczanie granic między krajami i nie tylko.

Dzięki tym danym zgromadzonym przez system GPS możliwe jest dokładne rozliczenie delegacji wg stawek, jakie określili między sobą pracodawca i pracownik lub tych, które wytyczone są przez prawo danego kraju. System może nawet automatycznie stworzyć formularze z wymaganymi polami do wydruku.
 

 

comments powered by Disqus